Regression

Hela du Hela livet

 

 

 

Your a master of what you lived, artisan at what you´re living, amateur at what next to live

 

Richard Bach

Regression

Regression är en djupgående helande form där vi arbetar med att lösa upp de knutar som kan finnas genom de händelser du varit med om i det här livet och tidigare liv. Det är ett arbete som är kraftfullt och det kan behövas flera besök med några veckors mellanrum. Om du känner att det är intressant att arbeta på detta sätt får du information om hur vi går tillväga vid ett inledande samtal med en första behandling. Det är viktigt att du känner ett förtroende och trygghet inför arbetet för att det ska ge dig det stöd du bäst behöver under din process. Jag är både utbildad och har mångårig erfarenhet i arbetet.

 

Pris inledande möte 800:-

Pris 1.500:-/tillfälle(ca 2 timmar)

 

Ibland kan vi ha speciella problem i livet som påverkar oss. T ex rädslor och fobier. Då kan jag också arbeta med just det du behöver här och nu för att se om det är ett annat liv som påverkar dig med sin energi. Då tid och rum inte existerar och alla liv pågår samtidigt så kan de liv som har en kraftfull energi påverka dig genom energitrådar som fortfarande förbinder dig till dem. Detta kan vara en väg att hitta en lösning. En kraftfull och intressant session.

 

Tiden är då 1,5 tim och kostnaden 800:-

© Hela du Hela livet 2008