Regression

Regression

Regression är en djupgående helande form där vi arbetar med att lösa upp de knutar som kan finnas genom de händelser du varit med om i det här livet och tidigare liv. Det är ett arbete som är kraftfullt och det kan behövas flera besök med några veckors mellanrum. Om du känner att det är intressant att arbeta på detta sätt får du information om hur vi går tillväga vid ett inledande samtal med en första behandling. Det är viktigt att du känner ett förtroende och trygghet inför arbetet för att det ska ge dig det stöd du bäst behöver under din process. Jag är både utbildad och har mångårig erfarenhet i arbetet.


Pris  900:-/tim