Kurser

Välkommen till kurs på Östersta Gård i Enköping!


Life Journey Experiences Hela du Hela livet genomgår en stor förändring.


Under en längre tid har jag varit engagerad i läkningsarbete i form av konsultationer, behandlingar, platsundersökningar. Det har varit och är långa dagar med fantastiskt intressant arbete. Därför har kurserna fått stå tillbaka då tiden helt enkelt inte räckt till. 


Tack för att ni har tålamod att vänta på kurserna!