Kurser


Om du är intresserad att boka in mig för att hålla kurs så är detta möjligt. Just nu har jag inte tillgång till egen lokal men om du har plats eller tillgång till samlingslokal så undersöker vi hur vi kan ordna detta.


Ämnen kan vara meditation, inre utveckling, medialitet, healing i många olika former, platsundersökning, energispråket, astrolologi, stenar och kristaller mm


Gruppen bör vara minst 5 och max 12. Endags-, veckohelg eller vecka. Jag är flexibel och vi planerar tillsammans för att det ska bli en kurs som passar gruppen.


Välkommen att höra av dig!