Platsundersökning

Medial platsundersökning och husrening


Jag rekommenderar varmt en energistädning och ser fram emot att göra ett besök hos dig! Speciellt viktigt när du är i flyttartagen så kan det vara skönt att städa energimässigt både när du flyttar ut och flyttar in. Jag vill påstå att detta är där  mina bästa förmågor får komma fram för att hjälpa dig på bästa sätt!

Då jag gör en undersökning medvetandegör jag det som behöver läkas på platsen och i hemmet. Jag synliggör minnen som påverkar ert mående alltifrån sömnproblem till svårare känslor som ångest. Finns det glädje så visas också det. Tillsammans tar vi fram olika energilager  för att vi ska kunna neutralisera energin för rening och ett bättre mående.


Genom alla reningar och undersökningar jag gjort har det visats en påtaglig förändring energimässigt som arbetar en lång tid efter det att arbetet gjorts. Jag har oftast med mig en assistent som är till stöd under arbetet för er och för mig beroende på hur arbetet ter sig. Jag vill gärna kalla en platsundersökning för en energistädning. Allt som behöver komma fram, kommer fram och visas på det sätt som just du/ni behöver få det presenterat för er. Något vi inte tänker på eller ens känner till är hur mycket platsen du flyttar från eller till berättar om dig som bott eller de som bott där. Här är en energistädning mycket viktigt!


Om det finns jordbundna andar arbetar jag för deras läkning och för att hjälpa dem över i ljuset. Jag anser att det är en fin uppgift vi medium har som får vara kanaler för att hjälpa dem som sitter fast av olika anledningar. Jag som medium behöver förstå varför och vad som gör att de är kvar. Det behövs kommunikation mellan  anden och andra sidan. Jag är länken däremellan. Att föra över en ande kräver erfarenhet och en förståelse för hur jag ska nå fram till den så att den kan gå över.


En platsundersökning är en fin upplevelse som öppnar upp för många känslor. Det är bra om alla vuxna parter kan delta. Om det finns en "mindre troende part"  så är det bra om även den är med på undersökningen. Det brukar öppna upp en förståelse för de upplevelser som kan ha förekommit och för ofta parterna närmare varandra.  Det blir en naturlig upplevelse och jag vill betona att det inte är skrämmande på något sätt. Vad som än kommer fram så finns jag där och förklarar samt hjälper er att förstå på ett enkelt sätt även om det kan handla om svåra saker ibland. En kommentar jag ofta får är att det här är något alla borde göra i samband med flytt för att få en ny fräsch start. Det finns ofta stor tacksamhet till att man valt att göra detta arbete. Välkommen att höra av dig om du vill boka en tid eller om du har flera frågor inför besöket. Jag vill dock inte ha förhandsinformation.


Ditt välmående påverkas mer än du är medveten om beroende på vad som finns runtomkring dig i  ditt  hem eller på platsen du befinner dig. Det finns energier i allt och allt präglas av vad som tidigare hänt där.   

 

Detta gör att      du kan må på olika sätt och bete dig på sätt  både fysiskt och psykiskt  beroende på var du befinner dig. Det  är en stark aha-upplevelse att bli visad vid en undersökning.


Varje plats, hus eller föremål bär ett minne. En energi som berättar om vad som har hänt, hur de som har bott (eller bor) på platsen eller huset har haft det. Platsen bär minnen från alla tider och huset från de som levt där (och lever där). Föremålen i ett hus berättar om dess ägare.


Det kan finnas jordbundna andar på en plats. Det är andar som inte gått över till ljuset utan är kvar på den frekvens som vi levande är. Därför kan dessa andar ibland uppleva att de som flyttar in i "deras" hus är inkräktare. Aktiviteter skapas då i huset eller på platsen som kan kännas jobbiga. Det är där jag kommer in. Jag kan hjälpa dig att sortera ut vad som händer på platsen och vad dina upplevelser kan handla om. Utifrån den information jag får fram kan jag sedan tillsammans med dig/er besluta vilka åtgärder och lösningar som kan tas.


Det är viktigt att personen som gör en husrening är utbildad och har kunskap och erfarenhet i vad som kan hända för att det ska gå tryggt tillväga. Det är som sagt inte alltid en ande som ställer till oreda på en plats utan oftast är det minnen från händelser som skett där som präglat platsen och som jag kan läsa av och särskilja. Hur det ser ut på platsen påverkar också energiflödet. Här kan hjälpa till med förslag till förändringar för att ge ett starkare flöde och frigöra låsta energier.


Ibland är aktivitet inte kopplat till en jordbunden ande utan det kan vara nära och kära som är på besök och vill ha din uppmärksamhet.


För att jag ska vara helt neutral i min undersökning vill jag inte få någon information om vad som pågått på platsen i förhand. Detta för att vi ska få fram så mycket fakta som möjligt omkring händelserna.


Syftet med en  undersökning och rening är att hjälpa dig/er, platsen, hemmet och eventuella andar att finna läkning, helande och ett lugn till kropp sinne och själ.


Vid en undersökning ska ej djur, speciellt hundar samt barn under 15 år ej finnas på platsen.


Kostnad beroende på arbetets omfattning (storlek på hus och aktivitet) samt resväg.  Vi kommer på förhand överens om ca kostnad beroende på hur stor bostad du har. Det går bra att dela upp betalningen


Kom ihåg att informera mig om du hyr i andra hand eller möblerat då det är andra regler som gäller!


Arbetstid ca 2 timmar.